Науково-дослідний інститут експериментальної та клінічної медицини ХНМУ (НДІ ЕКМ ХНМУ) Друк

Адреса: Харків 61022, вул. Тринклера, 6

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Директор НДІ ЕКМ ХНМУ – к.мед.н., доцент Ткаченко Антон Сергійович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Заступник директора НДІ ЕКМ ХНМУ – к.мед.н. Оніщенко Анатолій Ігорович

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для переглядуСтруктура НДІ ЕКМ ХНМУ:


- адміністрація (директор та заступник директора інституту);

- лабораторія клітинних технологій;

- лабораторія молекулярно-клітинної патології;

- лабораторія імунологічних та молекулярно-біологічних досліджень.


НДІ ЕКМ ХНМУ створено з метою підвищення якості наукової роботи, забезпечення розвитку проривних наукових технологій у Харківському національному медичному університеті, отримання нових знань в галузі фундаментальної та прикладної медицини, а також розробка і впровадження на цій основі проривних медичних технологій, діагностики, профілактики, лікування та реабілітації найбільш поширених соціально-значущих захворювань та коморбідних станів людини, розвиток охорони здоров'я та медичної науки; підготовка висококваліфікованих наукових та медичних кадрів.


Спеціалізація НДІ. Проведення фундаментальних, прикладних та пошукових (в тому числі доклінічних та клінічних) наукових досліджень за такими напрямками:


- молекулярно-генетичні, клітинні, системні і міжсистемні основи патогенезу соціально-значущих моно- і мультифакторіальних захворювань;

- розробка нових засобів, технологій і способів діагностики, лікування і профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань, хвороб змішаного етіопатогенезу;

- кількісна та функціональна оцінка популяцій клітин периферичної крові (імунофенотипування) для характеристики імунологічних аспектів патогенезу різних захворювань;

- вивчення регуляторних механізмів функціонування клітин імунної системи;

- вивчення особливостей пострецепторної передачі сигналів цитокінів у клітинах імунної системи при різних патологічних процесах;

- вивчення особливостей редокс-стану клітин під дією різноманітних факторів та при основних соціально значущих захворюваннях людини;

- вивчення сигнальних шляхів різних видів клітинної смерті (апоптоз, некроз, некроптоз, піроптоз, аутофагія, нетоз, тощо) та особливостей клітинної смерті при інфекційних та неінфекційних захворюваннях;

- вивчення стану фосфоліпідного бішару мембран клітин при різноманітній патології;

- вивчення терапевтичного потенціалу стовбурових клітин;

- дослідження ефективності та безпеки використання наночастинок різної природи в якості  терапевтичних агентів;

- визначення механізмів токсичного впливу харчових добавок та інших ксенобіотиків на клітини та організм у цілому;

- дослідження цитологічних та біохімічних механізмів стресу;

- визначення молекулярних механізмів міжклітинних взаємодій в нормі та при патології;

- розробка інноваційних засобів корекції порушень обміну речовин;

- молекулярна патологія, молекулярно-генетичні, клітинні і системні механізми розвитку основних соціально значущих захворювань людини;

- молекулярно-генетичні та клітинні механізми ремоделювання органів і тканин;

- розробка та впровадження теоретичних та методологічних основ формування моделей за вивченням типових патологічних процесів.Ткаченко Антон Сергійович
Оніщенко Анатолій Ігорович


Для розвитку матеріально-технічної бази НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ у рамках інтенсифікації та покращення якості наукових досліджень у нашому університеті придбано та встановлено новий прилад – спектрофлуориметр FL8500 виробництва компанії «Perkin Elmer». Прилад дозволяє проводити інноваційні дослідження на сучасному рівні. Спектрофлуориметр FL8500, яким обладнано лабораторію молекулярно-клітинної патології НДІ, дає змогу поглибити рівень досліджень по наступним направленням:


- дослідження стану фосфоліпідного бішару мембран клітин за допомогою набору флуоресцентних зондів при різноманітній патології;

- вивчення особливостей редокс-стану клітин під дією різноманітних факторів та при основних соціально значущих захворюваннях людини;

- вивчення сигнальних шляхів різних видів клітинної смерті (апоптоз, некроз, аутофагія, ериптоз, тощо) та особливостей клітинної смерті при інфекційних та неінфекційних захворюваннях.


Запрошуємо до співробітництва вчених, дослідників, викладачів, особливо здобувачів наукових ступенів ХНМУ та інших навчальних й науково-дослідних установ!МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


З 2021 р. НДІ експериментальної та клінічної медицини ХНМУ співпрацює з Університетом Тарсусу (Tarsus University, м. Тарсус, Туреччина) та  Медичною школою Університету Всіх Святих (All Saints University College of Medicine, м. Кінгстаун, Сент-Вінсент і Гренадіни). Метою співробітництва є дослідження ефективності, механізмів дії та безпеки використання наночастинок ортованадатів рідкісноземельних елементів для оптимізації променевої терапії за умов онкопатології.