Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Друк

АДРЕСА: 61022 м. Харків, пр. Науки, 4;

клінічні бази кафедри — університетський стоматологічний центр (пр. Перемоги, 51),

КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» – відділення «Голова-шия» (пр. Незалежності, 13)

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ

Григоров Сергій Миколайович – доктор медичних наук, професор


ШТАТ КАФЕДРИ

Відповідальні: за навчально-методичну роботу — к.мед.н., доц. Рекова Л.П.; за наукову роботу — д.мед.н., проф. Рузін Г.П., за організаційно-методичну роботу із забезпечення впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу доц. Сторожева М.В., за лікувальну роботу — к.мед.н., доц. Рекова Л.П.; за виховну роботу — асист. Селін А.О.


Григоров Сергій Миколайович

К.мед.н., доценти: Рекова Л.П., Сторожева М.В; Дмитрієва А.А., Демяник Д.С., Вакуленко К.М., Побережнік Г.А. Сухіна І. С., асистенти к.мед.н. Лобода Г.П., Василенко В.М.,Волковіцька Т.А.; Рак О.В., Ткаченко О.В., Куріцин А.В.; асистенти: Шиян В.П., Потапов В.Ю., Давидов О.О. Осіпов М.В., Філатов М.І., Стеблянко А.О.,  зовнішні сумісники: к.мед.н., асистент Свідло О.А., асистенти Польшина І.О., Резепова К.Р., Протасенко Я.Д., Якіменко Р.О., Аспіранти  –Худік А.К,, Волошан О.О., старші лаборанти:  Зеаніду А.А.; лаборант: Лисенко О. Є., Оніщенко Т.І.
НАВЧАЛЬНА РОБОТА

На кафедрі викладаються хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія студентам 3-5 курсів стоматологічного факультету, а також англомовним студентам, факультативні курси. Проводиться післядипломне навчання з курсу хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії  (ТУ, ПАЦ, Спеціалізація), навчання в клінічній ординатурі й аспірантурі.МЕТОДИЧНА РОБОТА


Матеріально-технічне оснащення кафедри відповідає нормативам і вимогам до кафедр вищих навчальних медичних закладів III—IV рівнів акредитації. Видано низку підручників, методичних рекомендацій, а також матеріали за такими тематичними напрямками: кіста щелепно-лицевої області, пухлина слинних залоз, основи деонтології в стоматології, диспансеризація хірургічних і стоматологічних хворих, історія розвитку хірургічної стоматології.НАУКОВА РОБОТА


Напрямками наукової роботи кафедри є: особливості перебігу та лікування травматичних ушкоджень і запальних процесів у різні вікові періоди; проблеми адаптації, можливості впливу на характер і перебіг гнійної рани медикаментозними та фізіотерапевтичними методами.


За час існування кафедри надруковано більше 650 праць та підготовано велику кількість доповідей на форумах різного рівня, зокрема міжнародних; одержано 17 авторських свідоцтв і патентів; захищено 2 докторських дисертацій та 14  кандидатських дисертацій, виконується 5 кандидатських дисертацій. Завдяки практичному значенню наукових досліджень значно покращено результати лікування пацієнтів із гнійно-запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, освоєно нові методи остеосинтезу.


Співробітники кафедри беруть участь у конференціях і з'їздах різного рівня, зокрема в Мінську (Білорусь), Болоньї (Італія), а також у Києві, Полтаві, Одесі, Івано-Франківську та ін.ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА


Лікувальну роботу кафедра проводить у лікувальних закладах міста. Основними базами кафедри є університетський стоматологічний центр, КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня» – відділення «Голова-шия», де щорічно надається лікувально-консультативна допомога близько 10000 мешканців м. Харкова та області з різноманітною хірургічною патологією щелепно-лицевої ділянки.ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра хірургічної стоматології заснована 1980 року. Її засновником та організатором став к.мед.н., доц. Ю.Ф. Григорчук (1927-2008), який працював до цього доцентом Харківського стоматологічного інституту. У той час на кафедрі працювали асистенти, а на сьогодні доценти А.П. Панасюк, Г.М. Місеньов і ас. В.М. Василенко. Згодом сюди прийшли доц. З.Л. Терьошина – постійний завуч кафедри, один із кращих методистів із викладання хірургічної стоматології; доц. А.А. Дмитрієва; асистенти: Н.І. Саберова, В.П. Шиян; поступово кафедра поповнювалася випускниками вже стоматологічного факультету ХДМУ: ас. Г.П. Лобода, Л.П. Рекова, Д.С. Дем’яник, С.М. Григоров, А.О. Григорова, О.В. Іванова.


Кафедра велику увагу приділяє підготовці наукових кадрів шляхом навчання в аспірантурі (Волковіцька Т.О., Грецьких Є.В., Вакуленко К.М., Побережник Г.А., Рак О.В., Ткаченко О.В.), клінічних ординаторів з іноземних країн (Йорданія, Єгипет та інші). Забезпечують навчальний процес 1 старший лаборанти, та 2 лаборанти.


Перший завідувач кафедри Ю.Ф. Григорчук 1955 року закінчив Харківський медичний стоматологічний інститут. З 1961 року обраний на посаду асистента кафедри хірургічної стоматології Харківського медичного стоматологічного інституту. Під керівництвом проф. М.Ф. Даценка, який на той час завідував кафедрою, 1967 року Ю.Ф. Григорчук захистив кандидатську дисертацію за темою "Доброякісні пухлини та пухлиноподібні утворення ангулярного відділу нижньої щелепи". 1987 року він захистив докторську дисертацію за темою "Клініка, діагностика та лікування флегмон та абсцесів щелепно-лицевої ділянки в людей похилого та старечого віку" та одержав звання професора.

Ю.Ф. Григорчук


Ю.Ф. Григорчук на посаді завідувача кафедри хірургічної стоматології Харківського державного медичного університету працював 16 років із 1980 р., а 1996 року перейшов на посаду професора цієї ж кафедри. Професор Ю.Ф. Григорчук є автором 86 друкованих праць, 3 авторських свідоцтв, 2 монографій.

З 1996—1997 навч. року на посаду завідувача кафедри обрано професора, д.мед.н. Г.П. Рузіна, який 1963 року закінчив стоматологічний факультет І Ленінградського медінституту ім. ак. І.П. Павлова. після аспірантури з 1968 р. до 1981 р. працював асистентом, доцентом Благовєщенського медичного інституту, потім доцентом Полтавського медичного стоматологічного інституту, з 1986 р. — завідувачем кафедри хірургічної стоматології Івано-Франківського медінституту. 1991 р. захистив докторську дисертацію "Клініка та лікування переломів нижньої щелепи в різних медико-географічних умовах", а 1993 р. одержав учене звання професора.


Г.П. Рузін — учень професора Л.Р. Балона, відомого хірурга, великого фахівця з відновної хірургії. Продовжуючи ідеї свого вчителя, Г.П. Рузін запропонував і розробив оригінальні способи кісткової пластики з використанням плодової кістки. Подальшим напрямом дослідження стало вивчення особливостей перебігу травматичних ушкоджень і запальних процесів щелепно-лицьової ділянки в різних медико-географічних умовах, вивчалися можливості медикаментозних і фізіотерапевтичних впливів на перебіг цих процесів. Десятеро його учнів продовжують ці дослідження в нових напрямах і на нових рівнях.


Рузін Геннадій Петрович

Матеріали на допомогу студенту

Study materials for English students