Витяг з Правил прийому на навчання до ХНМУ в 2019 році Друк

Шановний майбутній вступник!


На навчання до Харківського національного медичного університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які виявили бажання здобути вищу освіту.


Харківський національний медичний університет IV рівня акредитації здійснює прийом абітурієнтів для підготовки фахівців:


На базі повної загальної середньої освіти (11 класів) за спеціальностями:


за ступенем – «Магістр» (денна форма навчання)

«Медицина»;

«Педіатрія»;

«Стоматологія»


за ступенем – «Бакалавр»

«Соціальна робота» (денна та заочна форми навчання);

«Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма навчання);

«Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання)


Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) здійснюється за оцінками сертифікатів ЗНО з конкурсних предметів з урахуванням середнього балу атестату та балів за особливі успіхи у навчанні.На базі освіти ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями:


за ступенем – «Бакалавр»

«Медсестринство» (денна та заочна форми навчання)

«Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання):

на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями галузі знань «Медицина»;

на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування»


Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на базі ОКР «Молодший спеціаліст», здійснюється за результатами фахових вступних іспитів з конкурсних предметів.На базі освіти ступеня  «Бакалавр» та ОКР «Спеціаліст»:


за ступенем – «Магістр»

«Медсестринство» (заочна форма навчання);

«Технології медичної діагностики та лікування» (денна форма навчання);

«Фізична терапія, ерготерапія» (денна форма навчання);

«Публічне управління та адміністрування» (заочна форма навчання);

«Освітні, педагогічні науки» (заочна форма навчання).


Конкурсний відбір вступників, які вступають до ХНМУ на базі ОКР «Спеціаліст», ОС «Бакалавр», «Магістр» здійснюється за результатами фахових вступних іспитів з конкурсних предметів та вступного іспиту з іноземної мови.Перелік предметів, оцінки з яких враховуються

у конкурсному відборі при вступі до ХНМУВідкриті (бюджетні) пропозиції (участь у конкурсі на місця навчання за кошти  державного бюджету; за умови не проходження на бюджет вступник має право продовжувати участь у конкурсі на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

1. Українська мова та літ-ра;

2. Біологія або Хімія (за вибором вступника);

3. Математика або Фізика (за вибором вступника).


Небюджетні пропозиції (вступ виключно на місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)

1. Українська мова та літ-ра;

2. Біологія;

3. Хімія або Математика (за вибором вступника).  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Соціальна робота»: 1. Українська мова та літ-ра; 2. Історія України, 3. Іноземна мова або Математика (за вибором вступника).
  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Фізична терапія,ерготерапія» 1. Українська мова та літ-ра; 2. Біологія, 3. Математика або Історія України (за вибором вступника);
  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»:

- на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

1. Українська  мова та літ-ра; 2. Біологія; 3. Математика або Історія України (за вибором вступника).

- на 2 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальностями галузь знань «Медицина»: 1. Мікробіологія; 2. Біохімія.

- на 3 курс з нормативним терміном навчання на вакантні місця для осіб, які мають ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» 1. Основи  клінічної лабораторної діагностики.


  • за ступенем – «Бакалавр» спеціальність «Медсестринство»: 1. Основи сестринської справи
  • за ступенем – «Магістр»:

- спеціальність «Медсестринство»: 1. Клінічне медсестринство; 2. Іноземна мова.

- спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування»: 1. Клінічна лабораторна діагностика; 2. Іноземна мова.

- спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія»: 1. Основи фізичної реабілітації; 2. Іноземна мова; 3. Основи медичних знань (додатковий іспит).

- спеціальність «Публічне управління та адміністрування»: 1. Основи держави і права; 2. Основи економіки; 3. Основи державного управління; 4. Іноземна мова; 5. Українська мова за професійним спрямуванням (додатковий іспит);

- спеціальність «Освітні, педагогічні науки»: 1. Основи педагогіки; 2. Іноземна мова; 3. Українська мова за професійним спрямуванням (додатковий іспит).Попередній план прийому на бюджет за спеціальностями:


медицина – 400 місць; педіатрія – 50 місць;  стоматологія – 4 місця;

медсестринство – 5 місць.


Приймальна комісія ХНМУ допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання:


для здобуття ступеня магістр за спеціальністю «Медицина», «Педіатрія», «Стоматологія» на основі 11 класів незалежно від форми фінансування освіти вступників, які подають сертифікати ЗНО з балами: перший предмет - українська мова та література – 130 і вище, другий та третій предмети – біологія, хімія, фізика, математика –  150 та вище;


за ступенем «бакалавр» на спеціальності: «Технології медичної    діагностики та лікування», «Соціальна робота», «Фізична терапія, ерготерапія» на основі 11 класів вступників, які подають сертифікати ЗНО з відповідних предметів з балами 100 та вище.


Прийом заяв та документів від громадян України на навчання на місця  бюджетного  i позабюджетного фінансування проводиться з 10 липня по 22 липня 2019 року.


Всі вступники при вступі на навчання на базі 11 класів, подають заяви на участь у конкурсному відборі до ХНМУ в електронній формі  за адресою:  http://ez.osvitavsim.org.ua., крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі. Вони подають заяви  в паперовій формі особисто звернувшись до приймальної комісії.


Під час подання заяв вступники зазначають один з таких варіантів:


претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або регіонального бюджету (за державним або регіональним замовленням);


претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення.


Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на місця навчання за кошти державного бюджету вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 означає найвищу  пріоритетність  цієї  спеціальності  та  ВНЗ.  Пріоритетність, визначена  вступником  в заяві  про участь  у  конкурсі, не  може бути змінена протягом вступної кампанії.Формула розрахунку конкурсного балу

для вступників на базі 11 класів за результатами ЗНО


КБ = ЗНО У*0,2+ ЗНО 2*0,5+ЗНО 3*0,2+СА*0,1,


де КБ - конкурсний бал,

ЗНО У – Бал ЗНО з української мови та літ-ри,

ЗНО 2 – Бал ЗНО з 2 конкурсного предмету,

ЗНО 3 – Бал ЗНО з 3 конкурсного предмету,

СА – середній бал атестату,


Конкурсний бал балансується наступними коефіцієнтами: регіональним, галузевим, сільським та першочерговим.


Додатковий бал для переможців  IV етапу  Всеукраїнських олімпіад та III етапу  МАН 2019  року, що додається до конкурсного балу, складає 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника при  цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
До заяви в паперовій формі на участь у конкурсному відборі до ХНМУ додаються:


- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і  додаток до нього;

- копія сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 2017 р., 2018 р., 2019 (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) з  конкурсних предметів, відповідно до обраної спеціальності;

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копія військового квитка або приписного свідоцтва;

- копія ідентифікаційного номера;

- медична довiдка за формою 086-о або її копію;

- 6 кольорових фотокарток розмiром 3х4 см;

- 2 конверта  та папка для паперів;

- інші документи, що підтверджують спеціальні умови на участь у конкурсному відборі.Усі особи, які вступають на навчання до ХНМУ, проходять обстеження медичною комісією при приймальній комісії університету з обов’язковим наданням медичної довідки за формою 086-о.


Оригінали всіх документів пред’являються особисто при поданні заяви.


При університеті працюють платні вечірні та заочні підготовчі курси тел. 707-72-60Адреса університету: пр. Науки, 4, м. Харків, 61022, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , web: www.knmu.kharkov.ua

Проїзд: ст. метро "Наукова" або "Університет"

Тел. (057) 707-73-28, 705-07-20, моб. тел.098-211-34-83


Приймальна комісія