Відбудеться навчально-методична конференція Друк

29 січня 2020 року у ХНМУ відбудеться LІІІ навчально-методична конференція на тему: «Студентоцентрований навчальний процес як запорука забезпечення якості вищої медичної освіти».


Тематичні напрями конференції:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • Питання організаційно-педагогічного та методичного забезпечення  студентоцентрованого підходу до навчального процесу.
 • Студентоцентрований навчальний процес як сучасний напрямок удосконалення самостійної роботи студентів.
 • Особливості організації та проведення студентоцентрованого навчання на теоретичних кафедрах.
 • Особливості організації та проведення студентоцентрованого навчання на клінічних кафедрах.
 • Підхід до оцінювання роботи студентів при використанні новітніх технологій.
 • Вибіркові дисципліни, індивідуальна навчальна траєкторія.


За матеріалами конференції планується видання збірника статей, які мають аналіз власних спостережень (при подачі робіт представити довідку на плагіат).


Вимоги до оформлення матеріалів:


а) текст статті українською мовою треба друкувати з одного боку стандартного аркуша форматом А4, через 1,5 інтервали, обсягом до 4-х сторінок у 1-му примірнику (обов’язково підписаний автором чи авторами);


б) матеріал статті обов’язково повинен бути поданим на електронному носії в редакторі Word в форматі *doc в такій послідовності:

 • прізвища та ініціали авторів;
 • назва статті;
 • текст статті.


Текст статті має бути побудованим таким чином:


 • постановка проблеми у загальному вигляді;
 • аналіз матеріалів публікацій, на які спирається автор;
 • формулювання цілей та постановка завдання;
 • виклад основного матеріалу;
 • висновки і перспективи у даному напрямку;
 • перелік використаної літератури;
 • на останньому аркуші статті повинні бути підписи усіх авторів.


Термін подачі робіт – до 27 грудня 2019 р. в методичний кабінет Навчально-наукового інституту якості освіти ХНМУ (корпус А, 2-й поверх).


Подача матеріалів з обов’язковим попереднім філологічним редагуванням та довідкою про самоперевірку на плагіат.Завантажити
Download this file (nmc29-01.doc)Програма конференції181 Kb