Звертаємо увагу на зміни у патентному законодавстві! Друк

21 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №2259 (Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства").


Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства" спрямований на забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на винаходи і корисні моделі із правом Європейського Союзу.


Законом:


 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • розширено перелік об’єктів технологій, на які не поширюється правова охорона;
 • передбачена можливість подання заявок в електронній формі;
 • надано право будь-якій особі подати мотивоване заперечення проти заявки протягом шести місяців від дати публікації відомостей про заявку на винахід;
 • уточнено порядок надання додаткової охорони прав на винаходи;
 • розширено перелік прав та обов’язків суб’єктів прав на винаходи (корисні моделі);
 • передбачена можливість визнання прав на винахід і корисну модель недійсними в адміністративному порядку («post-grant opposition»).Законом внесено зміни до Цивільного кодексу, Закону України «Про правову охорону винаходів та корисних моделей» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».


Науковцям медичної галузі варто звернути увагу на ст. 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"(Документ 3687-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 14.10.2020, підстава - 703-IX; https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text), згідно з якою:

-  об’єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб).

-  об’єктом корисної моделі може бути пристрій або процес (спосіб).


Правова охорона згідно з цим Законом не поширюється на такі об’єкти:


хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини, способи діагностики організму людини або тварини.


Дія цього положення не поширюється на:

-  продукти (речовини або композиції), що застосовуються в діагностиці або лікуванні;

-  процеси клонування людини;

-  процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності людей;

-  використання людських ембріонів для промислових або комерційних цілей;

-  процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;

-  людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або частини послідовності гена.


Дія цього положення не впливає на надання правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;Додатково:

14.10.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності» від 16.06.2020 № 703-IX (далі – Закон про НОІВ), яким визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.


Кабінет Міністрів України розпорядженням від 13.10.2020 № 1267-р “Про Національний орган інтелектуальної власності” визначив, що державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.


За додатковою інформацією звертатись до Керівника служби інтелектуальної власності Голданської Анни Вадимівни, тел. 093-487-35-17; 707-73-73.