До уваги здобувачів наукових ступенів «доктор» та «кандидат наук» Друк

Звертаємо увагу здобувачів наукових ступенів доктор та кандидат наук на лист МОН України щодо термінів подання і захисту робіт у спецрадах