Підготовка докторів філософії Друк

Нормативно-правова база

Постанова Кабінету міністрів України №261 від 23.03.2016 р.(зі змінами)
Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНМУ
НАКАЗ про Положення підготовки здобувачів PhD 2016

Індивідуальний навчальний план роботи аспіранта

Про затвердження Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ХНМУ

Наказ про заходи з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня - докторів філософії

Наказ про заходи з ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня - докторів філософії за спеціальністю 228 Педіатрія

Про внесення змін до наказів ХНМУ від 18.05.2016 р. № 154 та від 02.03.2017 р. № 85
Положення про академічну мобільнсть

Положення про запровадження освітніх програм

НАКАЗ про затвердження ОНП та навчальних планів

Наказ про затвердження Положення про вибіркові дисципліни

Положення про вибіркові дисципліни

Програма підтримки здобувачів наукового ступеня та вченого звання, науково-педагогічних працівників, які активно займаються науково-дослідною, міжнародною та методичною роботою в ХНМУ

 Програми вступних випробувань

Програма вступного випробування (вступного іспиту) з іноземної мови для здобуття ОС «Доктор філософії» за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування» у 2021 році

Програма питань до вступу зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування


Освітньо-наукові програми

за спеціальністю "Медицина"
за спеціальністю "Стоматологія"
за спеціальністю "Технології медичної діагностики та лікування"
за спеціальністю "Педіатрія"


Навчальні плани

Навчальний план 221 Стоматологія- 2018
Навчальний план 222 Медицина - 2018
Навчальний план 224 ТМДтЛ- 2018
Навчальний план 228 Педіатрія - 2018


Розклад занять

розклад "Медицина" (очні)
розклад "Медицина" (заочні)
розклад "Педіатрія" (очні)Анкетування студентів

Результати анкетування, 2016

Результати анкетування, 2018

Результати анкетування, 2019

Анкета аспіранта, 2018Електронна скринька для пропозицій, зауважень по ОНП

Рецензія на освітньо-наукову програму третього освітньо-наукового рівня вищої освіти «Доктор філософії» за спеціальністю «Стоматологія»

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Медицина» Ніколенка Є.Я.
Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Медицина» Фадеенка Г.Д.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Медицина» Коржа О.М.
Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Шевченко Н.С.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Даниленко Г.М.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Педіатрія» Муратова Г.Р.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» Леонтьєвої Ф.С.

Рецензія на освітньо-наукову програму, спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» Новікової І.В.Силабуси навчальних дисциплін

Обов’язкові дисципліни

Фахова іноземна мова

Інноваційна педагогіка

Інтелектуальна власність, авторське право, академічна доброчесність

Біостатистика

Етика та біоетика (заочна форма навчання)

Етика та біоетика (очна форма навчання)

Методологія наукових досліджень в медицині (заочна форма навчання)

Методологія наукових досліджень в медицині (очна форма навчання)

Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів

Сучасні медичні та біомедичні технології (заочна форма навчання)

Сучасні медичні та біомедичні технології (очна форма навчання)

Філософія наукиВибіркові дисципліни

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією шкірні та венеричні хвороби) (кафедра дерматології, венерології та медичної косметології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією дерматологія і венерологія) (кафедра дерматології, венерології і СНІДу)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра клінічної фармакології та внутрішньої медицини)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки)

Сучасні наукові дослідження з проблематики внутрішньої медицини (за спеціалізацією) (кафедра пропедевтики внутрішньої медицини №2 та медсестринства)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (нервові хвороби) (кафедра неврології № 1)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією) (кафедра неврології № 2)

Сучасні наукові дослідження в нейронауках (за спеціалізацією) (кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи)

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології (за спеціалізацією) (кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (Анатомії людини)

Сучасні наукові дослідження з проблематики фундаментальних, медико-біологічних дисциплін (за спеціалізацією «Мікробіологія»)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (кафедра біологічної хімії)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (Спеціалізація «патологічна анатомія»)

Сучасні наукові дослідження з проблематики медико-біологічних дисциплін (за спеціалізацією «судова медицина»)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (за спеціалізацією) (кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (кафедра оториноларингології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (нейрохірургія)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (онкологія)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін за спеціалізацією офтальмологія

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія»

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (урологія)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (хірургія) (кафедра хірургії № 1)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (хірургія) (кафедра хірургії № 2)

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (за спеціалізацією) (кафедра хірургії № 3)

Сучасні наукові дослідження з проблематики інфекційних хвороб

Сучасні наукові дослідження з проблематики Фундаментальних медико-біологічних дисциплін Спеціалізація «патологічна фізіологія»

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін (анестезіологія та інтенсивна терапія)

Клінічна оцінка лабораторних досліджень

Цитологічна діагностика

Сучасні наукові дослідження з з клінічної лабораторної діагностики

ОНП «Стоматологія» підготовки фахівців спеціалізація «Ортопедична стоматологія»

ОНП «Стоматологія» підготовки фахівців спеціалізація «Стоматологія дитячого віку»

ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ

ОНП «Стоматологія» підготовки фахівців спеціалізація «Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія»

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології (епідеміологія)

Сучасні наукові дослідження в профілактичній, соціальній медицині та профпатології

Сучасні наукові дослідження з діагностики, терапії та профілактики інфекційних захворювань у дітей

Сучасні наукові дослідження з проблематики порушень обміну речовин у дітей та їх профілактика

Сучасні наукові дослідження з проблематики дитячої алергології

Сучасні наукові дослідження в педіатрії (кафедра педіатрії №1 та неонатології)

Сучасні наукові дослідження з проблематики перинатальної та дитячої кардіології

Сучасні наукові дослідження з проблематики педіатрії розвитку та дитячої паліативної допомоги

Сучасні наукові дослідження з проблематики хронічних соматичних захворювань у дітей та новонароджених: особливості перебігу та профілактика
Сучасні наукові дослідження з проблематики порушень обміну речовин у дітей та їх профілактика

Сучасні наукові дослідження з клінічної радіології

Променева діагностика в остеології

Променева діагностика органів грудної порожнини

Сучасні наукові дослідження з проблематики гематологічних захворювань у дітей

Сучасні наукові дослідження з проблематики дитячої хірургії


Джейсон Стейтем, Деніел Крейг
https://maximum.fm/novini_t2
Джейсон Стейтем, Деніел Крейг
https://maximum.fm/novini_t2

Сучасні наукові дослідження з проблематики хірургічних дисциплін

 (анестезіологія та інтенсивна терапія)