Визначення загального кардіоваскулярного ризику Друк


Кардіоваскулярним ризиком слід вважати індивідуальний ризик розвитку атеросклеротичних серцево-судинних подій протягом певного часу.


Загальний кардіоваскулярний ризик пацієнта за шкалою SCORE дозволяє оцінити ймовірність розвитку у пацієнта фатальних серцево-судинних ускладнень в наступні 10 років.


МЕТОДИКА ОЦІНКИ РИЗИКУ


1.  Всі пацієнти з:


2. Для всіх інших пацієнтів загальний ризик прийнято оцінювати за допомогою спеціальних калькуляторів ризику (у країнах Європейського регіону  це шкала ризику SCORE). Індивідуальний 10-річний ризик серцево-судинної смертності визначається за таблицями SCORE відповідно до статі пацієнта, статусу курця, віку, артеріального тиску та рівня загального холестерину (див. Додаток).


Дуже високий ризик:

• документований атеросклероз будь-якої локалізації (коронарографія, мультиспектральна комп'ютерна томографія та ін.), перенесені інфаркт міокарда, в анамнезі коронарна та інші артеріальні реваскуляризації, ішемічний інсульт, захворювання периферичних артерій;

• цукровий діабет 2-го типу та  1-го типу з наявністю ураження органів-мішеней (наприклад мікроальбумінурія);

• хронічні захворювання нирок (швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) < 60 мл/хв/1,73 м2);

ризик SCORE ≥ 10%.


Високий ризик:

• значне підвищення тільки одного фактора ризику (загальний ХС > 8 ммоль/л (320 мг/дл); ХС ЛПНЩ > 6 ммоль/л (240 мг/дл); AT > 180/¬110 мм рт. ст.), сімейні дисліпідемії, тяжка АГ;

(ХС ЛПНЩ — холестерин ліпопротеїнів низької щільності, АТ – артеріальний тиск, АГ – артеріальна гіпертензія)

ризик SCORE вищий чи дорівнює 5% і нижчий 10% (5% ≤ SCORE < 10%).


Помірний ризик:

Ризик SCORE вищий чи дорівнює 1% і нижчий 5% (1% ≤ SCORE < 5%).


Низький ризик:

Ризик SCORE менше 1% (SCORE < 1%).ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ


Використовувати SCORE, якщо у пацієнта немає встановленого діагнозу серцево-судинного захворювання, цукрового діабету, хронічного захворювання нирок, а також окремих факторів ризику дуже високого рівня.


Анамнез:

 • перенесені захворювання,
 • передчасні серцево-судинні захворювання в анамнезі у членів сім'ї,
 • паління,
 • особливості харчування,
 • фізична активність


Лабораторні тести:

 • сеча на цукор і білок.
 • загальний холестерин і, при можливості, ліпідний профіль (ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди),
 • глюкоза,
 • креатинін

ЕКГ і бажано ехокардіографія у молодих пацієнтів або пацієнтів з вираженою артеріальною гіпертензією


Обстеження:

 • артеріальний тиск,
 • частота серцевих скорочень,
 • аускультація серця і легенів,
 • пульсація на нижніх кінцівках,
 • зріст,
 • вага (ІМТ),
 • окружність талії (ОТ)

електрокардіографія і проба з фізичним навантаженням, якщо є підозра на стенокардію


Бажано визначити:

 • С-реактивного білку  високочутливого,
 • ліпопротеїн (а),
 • фібриноген,
 • гомоцистеїн,

Провести консультацію фахівця в разі передчасних серцево-судинних захворювань в  анамнезі у  пацієнта або його найближчих родичів


Додаткова оцінка кардіоваскулярного ризику в осіб молодше 40 років і 40-49-річних з низьким загальним ризиком за шкалою SCORE.


Для осіб молодше 40 років і 40-49-річних з низьким загальним ризиком за шкалою SCORE слід використовувати шкалу відносного ризику. Вона демонструє, наскільки наявність факторів ризику збільшує відносний ризик несприятливих подій (щодо інших людей даної вікової категорії). Шкала відносного ризику використовується незалежно від  віку і статі людини. Шкала відносного ризику дозволяє наочно продемонструвати, що якщо людина, наприклад, має всього 2 фактора ризику - палить і має систолічний тиск 160 мм рт. ст., у неї в 5 разів більше ймовірність розвитку кардіоваскулярних ускладнень, ніж в особи  того ж віку без цих факторів ризику. А якщо людина відмовиться від паління, ризик знизиться до 3 (тобто в 1,5 рази).


SCORE – це абревіатура англійських слів «систематична оцінка коронарного ризику», тобто ризику захворювань серця і судин.  Ця шкала була запропонована групою експертів Європейського товариства кардіологів у 2003 р. і розроблена на підставі результатів  досліджень, проведених в 12 європейських країнах із загальною кількістю пацієнтів понад 205 тисяч.


Шкала - це система квадратів, в якій застосовано принцип світлофора – три основні кольори: зелений – це низький ризик, що відповідає 1% або менше, жовтий колір – увага! ризик помірний і коливається в межах 2–4%, червоний колір – небезпека! 5% і більше. Для більшої диференціації застосовано відповідні відтінки цих трьох основних кольорів.


П’ять факторів ризику враховано в шкалі SCORE. Два із них не під силу змінити: це – вік (від 40 до 65 років) і стать. Три фактори ризику відносяться до категорії тих, на які людина може вплинути і змінити: тиск, чи курить людина і рівень холестерину у крові (якщо у вас є зайва вага, скоріше за все у вас підвищений холестерин у крові, тож слід на це звернути увагу).


Додаток

ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ

Використовувати SCORE, якщо у пацієнта немає встановленого діагнозу серцево-судинного захворювання, цукрового діабету, хронічного захворювання нирок, а також окремих факторів ризику дуже високого рівня.

 

Анамнез:

·     перенесені захворювання,

·     передчасні серцево-судинні захворювання в анамнезі у членів сім'ї,

·     паління,

·     особливості харчування,

·     фізична активність

 Лабораторні тести:

·        сеча на цукор і білок.

·        загальний холестерин і, при можливості, ліпідний профіль (ЛПНЩ, ЛПВЩ, тригліцериди),

·        глюкоза,

·        креатинін

 ЕКГ і бажано ехокардіографія у молодих пацієнтів або пацієнтів з вираженою артеріальною гіпертензією

 Обстеження:

·  артеріальний тиск,

·  частота серцевих скорочень,

·  аускультація серця і легенів,

·  пульсація на нижніх кінцівках,

·  зріст,

·  вага (ІМТ),

·  окружність талії (ОТ)

 електрокардіографія і проба з фізичним навантаженням, якщо є підозра на стенокардію

Бажано визначити:

·         С-реактивного білку  високочутливого,

·        ліпопротеїн (а),

·        фібриноген,

·        гомоцистеїн,

Провести консультацію фахівця в разі передчасних серцево-судинних захворювань   в  анамнезі  у  пацієнта або його найближчих родичів

 

Додаткова оцінка кардіоваскулярного ризику в осіб молодше 40 років і 40-49-річних з низьким загальним ризиком за шкалою SCORE.

Для осіб молодше 40 років і 40-49-річних з низьким загальним ризиком за шкалою SCORE слід використовувати шкалу відносного ризику. Вона демонструє, наскільки наявність факторів ризику збільшує відносний ризик несприятливих подій (щодо інших людей даної вікової категорії). Шкала відносного ризику використовується незалежно від  віку і статі людини. Шкала відносного ризику дозволяє наочно продемонструвати, що якщо людина, наприклад, має всього 2 фактора ризику - палить і має систолічний тиск 160 мм рт. ст., у неї в 5 разів більше ймовірність розвитку кардіоваскулярних ускладнень, ніж в особи  того ж віку без цих факторів ризику. А якщо людина відмовиться від паління, ризик знизиться до 3 (тобто в 1,5 рази).