В університеті запроваджено систему розвитку академічної доброчесності Друк

Про академічну доброчесність

Нормативні документи


Важливим напрямом діяльності університету став розвиток системи академічної доброчесності.


Відповідно до ст.42 Закону України «Про освіту» та Закону України «Про вищу освіту», враховуючи рекомендації Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, які затверджені рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року (протокол № 11) в університеті вдосконалено нормативну базу з питань академічної доброчесності. Враховуючи діюче законодавство, ми прагнемо того, щоб університетська спільнота була спрямована на запобігання, перешкоджання та зупинення проявів академічної недоброчесності шляхом створення позитивного, сприятливого й доброчесного освітнього і наукового середовища.Наказ №305 від 27.08.19 р. щодо організації навчально-виховного процесу в ХНМУ

Кодекс академічної доброчесності ХНМУ

Наказ № 165 від 02.07.2020 р. про заходи з розвитку системи академічної доброчесності в ХНМУ

Положення про академічну доброчесність

Положення про Комісію з академічної доброчесності, етики та управління конфліктами ХНМУ

Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Закон України «Про освіту», стаття  42Дистанційний курс «Академічна доброчесність»


На інформаційно-освітньому порталі «Дистанційне навчання ХНМУ»  розміщено навчальний курс «Академічна доброчесність» для вітчизняних студентів 1-3 курсів I, II, III, IV медичних факультетів та стоматологічного факультету. Курс «Академічна  доброчесність» розроблений при злагодженій роботі з кафедрою філософії ХНМУ та за сприяння Наукової бібліотеки.


Проходження курсу є запорукою формування культури якості освіти - це спроможність здобувачів освіти, як університетської спільноти, впроваджувати зміни та відповідати вимогам основних моральних і правових норм академічної культури, що в свою чергу є запорукою досягнення лідерства в освітньому та науковому просторах.


Успішне проходження тестування гарантує отримання сертифікату.


Курс для вітчизняних студентів 1-3 курсів знаходиться за посиланням

Курс для іноземних студентів 1-3 курсів знаходиться за посиланням
Група сприяння академічній доброчесності в ХНМУ

Положення про Групу сприяння академічній доброчесності ХНМУ

План роботи групи сприяння

Презентація АДНаукова бібліотека в сприянні та поширенні принципів академічної доброчесності в ХНМУНаукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених та Студентська Рада у формуванні свідомого ставлення студентства до академічної доброчесності, просвітницькій роботі зі студентською спільнотою

Презентація


З боку Студентської Ради виконується просвітницька діяльність, що допомагає сформувати у студентів такі навички академічної доброчесності:


• діяти у професійних і навчальних ситуаціях із позицій академічної доброчесності та професійної етики;

• самостійно виконувати навчальні завдання;

• коректно покликатися на джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей;

• усвідомлювати значущість норм академічної доброчесності, оцінювати приклади людської поведінки відповідно до цих;

• оцінювати приклади людської поведінки відповідно до норм академічної доброчесності;

• давати моральну оцінку власним вчинкам, співвідносити їх із моральними та професійними нормами.Для розповсюдження, досягнення та вдосконалення цих навичок у студентів організація спирається на такі засади та інструменти:


• пояснювати пов’язані із письмовим завданням вимоги, а також сутність, особливості та причини неприпустимості академічного плагіату якомога раніше, на початку кожної дисципліни;

• пояснювати студентам цінність набуття нових знань, академічні норми, яких необхідно дотримуватися, чому вони важливі, що таке академічна доброчесність, які її цінності, чóму вона слугує, як студенти своїми діями можуть долучитися до її розбудови;

• надавати студентам зрозумілу інформацію про правила академічного письма;

• прописувати у програмі курсу політику щодо академічного плагіату;

• формулювати завдання в такий спосіб, аби їх не можна було сплагіатити (аналітичне, а не відтворювальне формулювання завдання; висока конкретизованість завдання; опрацювання конкретних джерел і даних);

• переконуватися, що вимоги до завдання і критерії його оцінювання було пояснено належним чином. Вимоги до письмових робіт (обсяг, стиль цитування, допустима кількість цитат, правила оформлення та ін.) мають бути чітко прописані у методичних матеріалах для студентів;

• розробляти нестандартні, творчі завдання, оновлювати їх щорічно;

• давати студентам приклади готових робіт;


Повне дотримання цих пунктів допоможе виховати в студентів основні правила академічної доброчесності.
Міжнародний день академічної доброчесності


21 жовтня – Міжнародний день академічної доброчесності, який вперше відзначається в Україні.Наш університет долучається до різних ініціатив у сфері академічної доброчесності в освітньому просторі. Так, сьогодні було презентовано проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти. Академічна доброчесність у системі забезпечення якості освіти», з презентацією якого можна ознайомитися за посиланням


Захід відбувся в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ».

ХНМУ в проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти


23–27 листопада представники університету взяли участь в першому заході проєкту «Академічна доброчесність у системі внутрішнього забезпечення якості освіти в університетах». Вони позитивно оцінили його інформативність та корисність для подальшого розвитку системи якості університету та вивчення й використання зарубіжного та вітчизняного досвіду з цих питань.


Довідка


У 2020 році Харківський національний медичний університет пройшов конкурсний відбір та був визначений серед ЗВО-переможців учасників проєкту Американських Рад з міжнародної освіти (з 157 заявок). Захід проходить за сприяння Посольства США в Україні, Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ). У листопаді ХНМУ розпочав активну участь у цьому 2-річному проєкті.


Метою проєкту є об’єднання професійної спільноти освітян середньої та вищої освіти для обміну досвідом та співпраці задля підтримки академічної доброчесності та якості освіти. У результаті співпраці українських та міжнародних експертів очікується розвиток освітянського середовища задля відповідального запровадження норм академічної доброчесності та посилення спроможностей освітньої системи України на засадах і принципах академічної доброчесності та якості.


Офіційний сайт проєкту

Фейсбук-сторінка

YouTube-каналАкадемічна доброчесність: інформаційний бюлетень (сторінки Євгена Ніколаєва)

https://www.skeptic.in.ua/bulletin/

https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-08.pdf

https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-05.pdf

https://www.skeptic.in.ua/wp-content/uploads/Integrity-bulletin-06.pdfПеревірка на «АНТИПЛАГІАТ»


Перевірка всіх видів робіт на наявність ознак академічного плагіату обов’язково передує всім іншим процедурам розгляду: проводиться за допомогою програмно-технічних засобів, які дозволяють згенерувати звіт за результатами перевірки зі встановленням факту наявності чи відсутності текстових та ілюстративних запозичень. В Університеті використовуються лише ті програми, із розробниками, власниками, представниками яких укладено договір та/або надано дозвіл на використання створених в Університеті.


Щорічно ХНМУ укладає договір на використання антиплагіатного програмного забезпечення.


Наказ № 195 від 27.08.2020 р. про затвердження Положення про порядок перевірки у ХНМУ текстових документів дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність текстових запозичень


Положення про Порядок перевірки у ХНМУ текстових документів - дисертаційних робіт, звітів за науково-дослідними роботами, наукових публікацій, матеріалів наукових форумів, навчальної літератури, навчально-методичних видань та засобів навчання на наявність текстових запозичень