Затверджено Порядок підготовки докторів філософії та докторів наук у ВНЗ Друк

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)