Оголошено конкурс на здобуття премії Друк

Президія Національної академії медичних наук України оголошує конкурс на здобуття премій імені видатних учених України:


імені О.С. Коломійченка - для переможців конкурсу за кращу наукову працю в галузі оториноларингологи;

імені Л.Т. Малої - для переможців конкурсу за кращу наукову працю в галузі терапії;

імені О.М. Марзєєва - для переможців конкурсу за кращу наукову працю в галузі гігієни;

імені А.П. Ромоданова - для переможців конкурсу за кращу наукову працю в галузі нейрохірургії.


Вручення премій імені видатних учених України проводиться на Загальних зборах НАМН України.


Лауреати премії отримують диплом лауреата, а також грошову винагороду.


У конкурсі на здобуття іменних премій можуть брати участь науковці, які працюють в наукових установах, вищих навчальних закладах, лікувальних закладах, що розташовані на території України.


Право висувати роботи на здобуття премій надається дійсним членам і членам-кореспондентам НАН і НАМН України, вченим радам наукових установ та вищих навчальних закладів.


Висунення робіт повинно проходити за умов прозорості, високої вимогливості до оцінки їх значення та об'єктивного і аргументованого обговорення висунутих кандидатур, складу авторських колективів, а також.


Колектив, висунений на здобуття іменної премії, повинен включати лише основних авторів, чий творчий внесок був найвагомішим. Загальне число авторів не повинно перевищувати 3 осіб.


На здобуття іменних премій можуть бути вису нені:


Роботи, що висунуті на здобуття іменної премії, подаються до Президії НАМН України (04050, Київ, вул. Герцена, 12) до 15 грудня 2018 у двох примірниках:


а) опубліковану працю (серію праць) або матеріали про наукове відкриття (винахід);


б) анотацію, що включає наукову характеристику праці та її значення для розвитку медичної науки (українською мовою);


в) копії авторських свідоцтв та посвідчень про винаходи і відкриття;


г) у відповідних випадках документи про впровадження роботи у медичну практику (копії постанов, наказів, актів впровадження);


д) відгуки наукової громадськості;


є) детальну довідку про творчий внесок у роботу висунених авторів (у відсотково-цифровій формі). Довідка складається окремо на кожного з авторів і підписується керівником наукової установи (вищого навчального закладу) за місцем роботи авторів. Підписи скріплюються гербовою печаткою;


ж) відомості про автора (авторів):

-   прізвище, ім'я та по батькові відповідно до запису у паспорті;

-   повна дата народження;

-   спеціальність (відповідно до запису у дипломі про вищу освіту);

-   почесне звання;

-   вчений ступінь;

-   вчене звання;

-   посада;

-   службова адреса (поштовий індекс, місто, вулиця, будинок, назва установи, де працює автор - без скорочень);

-   службовий, мобільний телефон;

-   домашня адреса (поштовий індекс, місто, вулиця, будинок, квартира);

-   ксерокопія довідки про надання ідентифікаційного коду;

-   письмову згоду на обробку персональних даних;


Згадані відомості підписуються авторами, а їх відповідність засвідчується керівником і гербовою печаткою установи за місцем роботи.


Контактні телефони:

483-04-70

489-39-79

489-39-81

Президія НАМН України