Затверджено нову редакцію Положення про перевірку документів на наявність текстових запозичень Друк