Наказ про процедуру заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у ХНМУ Друк

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ


НАКАЗ


29.12.2016 р.                                                               Харків                                         № 451Про процедуру заміщення вакантних
посад науково-педагогічних, наукових
та педагогічних працівників у ХНМУ

З метою вдосконалення процедури заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у Харківському національному медичному університеті та роботи Конкурсної комісії по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у Харківському національному медичному університеті, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та «Про зайнятість населення», Кодексу законів про працю України, Господарського та Цивільного кодексів України, Статуту та Колективного договору ХНМУ, а також на підставі рішення Вченої ради університету від 22.12.2016 року (протокол № 14)


НАКАЗУЮ:


1 Затвердити Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у Харківському національному медичному університеті (далі – Порядок), що додається.

2 Начальнику загального відділу Кириченко О.І. довести наказ до відома співробітників університету шляхом його розміщення на офіційному веб-сайті університету.

3 Вважати таким, що втратив чинність, Порядок заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у ХНМУ, затверджений пунктом 1 наказу ХНМУ від 15.06.2015 року № 216, з дати підписання даного наказу.

4 Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи Капустника В.А.
Ректор                                                                               В.М. Лісовий