Про заходи щодо підвищення в університеті ефективності організації та оперативності роботи з документами Друк

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  МЕДИЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

НАКАЗ


27.01.2017 р.                                                                                       Харків                                                   № 35


Про заходи щодо підвищення

в університеті ефективності

організації та оперативності

роботи з документамиВідповідно до Закону України від 24.12.1993р. № 3814-ХІІ «Про Національний архівний фонд та архівні установи», зі змінами, наказу Міністерства юстиції України від 18.06.2015р. № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015р. за № 736/27181, Інструкції з діловодства у ХНМУ, затвердженої наказом ХНМУ від 20.04.2012р. № 184, з метою підвищення в університеті ефективності організації та оперативності роботи з документами


НАКАЗУЮ:


1 Покласти персональну відповідальність за організацію діловодства, зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів та їх зберігання у підпорядкованих підрозділах - на деканів факультетів та керівників структурних підрозділів університету.


2 Деканам факультетів та керівникам структурних підрозділів при підготовці проектів наказів забезпечити неухильне дотримання співробітниками підпорядкованих підрозділів вимог нормативно-правових актів з питань діловодства, Інструкції з діловодства у ХНМУ, зокрема -додержання термінів підготовки проектів наказів, їх погодження та подання на підпис ректорові університету (враховуючи, що датою документа є дата його підписання, затвердження тощо).


3    Начальнику загального відділу Кириченко О.І.:

3.1 Надати структурним підрозділам необхідну методичну допомогу щодо практичного застосування положень нормативно-правових актів з питань діловодства;

3.2 Посилити контроль за здійсненням реєстрації розпорядчих документів в університеті.


4 Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора з науково-педагогічної роботи Капустника В.А.Ректор                                                                            В.М. Лісовий