Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ Друк


АДРЕСА: 610022, м. Харків, пр. Науки, 4
Тел. +38(057)707-72-84, +38(057)707-72-93

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології – В’юн Валерій Васильович.


Діяльність ННІПО ХНМУ під керівництвом ректора ХНМУ члена-кореспондента НАМН України, заслуженого лікаря України, професора В.М. Лісового спрямована на підготовку лікарів-інтернів, підвищення кваліфікації та спеціалізації лікарів за акредитованими спеціальностями у галузі знань 1201 «Медицина», підготовку бакалаврів за спеціальністями «Фізична реабілітація» та «Соціальна робота», підготовку магістрів за спеціальностями «Наука про освіту» та «Публічне управління та адміністрування», підготовку немедичних працівників з надання першої невідкладної медичної допомоги.


В’юн Валерій Васильович

Медичний університет був одним із перших ВНЗ України, в якому за дорученням МОЗ СРСР розпочали експеримент із підготовки лікарів-інтернів. Навчання лікарів-інтернів на цьому етапі проводилося на базах практичної охорони здоров’я. Керувала підготовкою інтернів протягом десяти років від початку її організації академік Л.Т. Малая.


У подальшому організаційно-методичну роботу в інтернатурі очолював професор Ю.В. Одинець, з 2001 року як проректор з навчально-лікувальної роботи.


У цей час роботою відділу інтернатури керувала Н.М. Вашкене. В 1996 році створено деканат післядипломної освіти, роботу якого очолювали професор А.Я. Малоштан (1996-2001рр) та доцент Л.Г. Тельнова (2003 - 2006 рр).


У лютому 2006 року створено факультет післядипломної освіти, деканом якого обрано доцента В.В. В’юна. У січні 2011 року факультет післядипломної освіти був реорганізований у Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ, в структурі якого проводять свою роботу кафедри, підрозділи за напрямами роботи (інтернатура, підвищення кваліфікації, спеціалізація та перепідготовка лікарів, підготовка бакалаврів та магістрів) та сектор сприяння працевлаштуванню випускників, директором якого обрано та призначено В.В. В’юна.


У різні роки в післядипломній освіті ХНМУ працювали та працюють видатні вчені: академік, Герой Соціалістичної Праці та Герой України професор Л.Т. Малая; академік НАН України, доктор медичних наук, професор В.І. Грищенко; академік АН України, заслужений діяч науки України, доктор медичних наук, професор В.І. Шаповал; член-кореспондент НАМН України, академік АН вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор В.І. Лупальцов, завідувач кафедрою хірургії №3; академік Національної Академії медичних наук України, Заслужений лікар України, Заслужений діяч науки та техніки України, доктор медичних наук, професор Олександр Миколайович Біловол.До складу інституту увійшли кафедри:


акушерства, гінекології та дитячої гінекології (завідувач кафедри д.мед.н., професор Тучкіна Ірина Олексіївна)

внутрішньої медицини № 1 (завідувач кафедри д.мед.н., професор Бабак Олег Якович)

дитячої хірургії та дитячої анестезіології (в.о завідувача кафедри д.мед.н., професор Давиденко Вячеслав Борисович)

загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб (завідувач кафедри д.мед.н., професор Пасієшвілі Людмила Михайлівна)

медичної генетики (завідувач кафедри д.мед.н., доцент Гречаніна Юлія Борисівна)

стоматології (завідувач кафедри д.мед.н., професор Соколова Ірина Іванівна)

хірургії №1 (завідувач кафедри д.мед.н., професор Бойко Валерій Володимирович)

екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології (завідувач кафедри д.мед.н., професор Березка Микола Іванович)

неврології № 2 (завідувач кафедри д.мед.н., професор Товажнянська Олена Леонідівна)

Л.Т. МалаяЮ.В. Одинець


На кафедрах Інституту працює 152 викладача, з них 27 докторів і 98 кандидатів наук.


Завідувач кафедри хірургії № 1 професор Валерій Володимирович Бойко, «Заслужений діяч науки і техніки України», у 2005 році став Лауреатом Державної премії України, нагороджений медалями «Заслужений працівник охорони здоров’я України», «Мировая медаль свободы», «Профессионал года», Лауреат почесної нагороди «Святая София» (Асоціація ділових кіл, м. Київ); у 2006 році отримав нагороду – «медаль Марии Кюри» за заслуги в хірургії (м. Кембрідж, Англія), у 2008 році – орден Н.І. Пирогова (Российская Федерация, Национальний комитет общественных наград, Москва), у 2008 році Орден Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІ ступеня (Українська православна церква, Київський патріархат), у грудні 2011 р. орден «За заслуги» ІІІ ступеня, Член асоціації хірургів України, асоціації серцево-судинних хірургів України, асоціації пластичної та естетичної хірургії.


Завідувачем кафедри внутрішньої медицини № 1 є Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат конкурсу «Ділова людина України», нагороджений дипломом Академії медичних наук України професор Олег Якович Бабак.


Професор кафедри медичної генетики, член-кореспондент національної Академії медичних наук України, генеральний директор Харківського спеціалізованого медико-генетичного центру, доктор медичних наук Олена Яківна Гречаніна є Лауреатом Державної премії України в галузі науки та техніки, Заслуженим діячем науки та техніки України, депутатом Харківської обласної ради. Вона має такі нагороди: бронзова медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР» (1979); орден княгині Ольги III ступеня (1999); орден «За трудові досягнення» IV ступеня (2000); орден «Україна – дітям» за особистий внесок у захист дитинства та материнства, благодійність та покликання до творення добра (2001), лауреат премій «Харків’янин року» 2003 – 2009 рр., «Всесвітня медаль Свободи» (США, 2009 р.), Почесний громадянин м. Харкова (2007 р.).


Авторитет цих вчених складає основу престижу Інституту та Університету.


Вчена рада ННІПО ХНМУ була створена у лютому 2006 року за наказом ректора Університету і складається з 28 членів. Вона займається вивченням питань охорони здоров’я, вдосконаленням та реформи у системі післядипломної медичної освіти та поточними питаннями діяльності Інституту. Питання підвищення якості навчання бакалаврів, магістрів, лікарів-інтернів та слухачів Інституту регулярно заслуховуються на засіданнях Вченої ради Інституту та Університету.


На щорічних обласних і міжобласних науково-практичних конференціях з інтернатури координується робота керівників лікарів-інтернів очного та заочного циклів навчання та обговорюються питання особливостей підготовки лікарів-інтернів на сучасному етапі, перспективи покращення якості підготовки інтернів. Порядок роботи цих конференцій включає пленарне та секційні засідання для керівників інтернів, яких за час існування інтернатури в ХНМУ проведено 42.


Викладачі клінічних кафедр надають лікувальну та консультативну допомогу мешканцям Харкова і Харківської області, пацієнтам з інших областей і регіонів України.


Позитивно впливає на якість клінічної фахової підготовки використання баз пологового будинку №1 м. Харкова (кафедра акушерства, гінекології та дитячої гінекології), Міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А.І. Мєщанінова (кафедра медицини невідкладних станів, анестезіології та інтенсивної терапії), клінічної бази Інституту терапії ім. акад. Л.Т. Малої НАМН України (кафедра внутрішньої медицини № 1) та Інституту загальної і невідкладної хірургії НАМН України (кафедра хірургії № 1), Українського інституту клінічної генетики ХНМУ (кафедра медичної генетики), Обласної дитячої клінічної лікарні № 1 (кафедра дитячої хірургії та дитячої анестезіології), Комунального закладу охорони здоров’я «Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» м. Харкова (кафедра екстреної та невідкладної медичної допомоги, ортопедії та травматології).


На даний момент підготовка інтернів на очних циклах здійснюється в лікувально-профілактичних закладах, які є клінічними базами кафедр університету зі спеціальностей: акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби, дерматовенерологія, дитяча анестезіологія, дитяча хірургія, загальна гігієна, загальна практика – сімейна медицина, епідеміологія, інфекційні хвороби, медицина невідкладних станів, неврологія, нейрохірургія, неонатологія, ортопедія та травматологія, отоларингологія, офтальмологія, патологічна анатомія, психіатрія, педіатрія, пульмонологія та фтизіатрія, радіологія, стоматологія, судово-медична експертиза, урологія, хірургія (за бюджетною та контрактною формами навчання). Для проведення комп’ютерного тренінгу та комп’ютерного контролю знань лікарів-інтернів використовується комп’ютерний клас університету, комп’ютерні класи на кафедрах загальної практики-сімейної медицини, неврології, урології, нейрохірургії, дитячих інфекційних хвороб та комп’ютери на ін.


Заочна підготовка лікарів-інтернів проводиться в обласних, міських лікувально-профілактичних закладах, на базах таких великих лікарень, як Куп’янська, Лозівська, Ізюмська, Вовчанська, Дергачівська та інші.


За весь період проведення навчання в інтернатурі в ХНМУ сертифікат спеціаліста отримали біля 20 тисяч інтернів.


Харківський національний медичний університет має усі наявні та потенційні можливості здійснювати підвищення кваліфікації та перепідготовку лікарів-спеціалістів. Стан матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного забезпечення навчального процесу, проведення наукової і науково-видавничої діяльності університету відповідають нормативам та вимогам Ліцензійних умов.


Діяльність Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ з підготовки лікарів-спеціалістів регламентована ліцензією Міністерства освіти і науки України. У зв’язку з отриманням ліцензії надання освітніх послуг підвищення кваліфікації лікарів МОН України (від 04.06.2015р. АЕ №636446) обсяг післядипломної підготовки лікарів за акредитованими спеціальностями у галузі знань 1201 «Медицина» шляхом проведення циклів тематичного удосконалення, передатестаційних циклів, спеціалізації (перепідготовки) стажування зріс до 2500, підготовка лікарів-інтернів – 800 осіб.


Навчально-науковий інститут післядипломної освіти ХНМУ продовжує надавати освітні послуги з отримання другої вищої освіти за акредитованими спеціальностями «Наука про освіту» та «Публічне управління та адміністрування» за освітнім ступенем другого рівня вищої освіти.610022, Україна, м. Харків, пр. Леніна, 4, ХНМУ