Центр медичного краєзнавства імені професора В.Д. Отамановського ХНМУ Друк

61022, м. Харків, пр. Науки, 4, к. 132

Тел. (057)7077337

М.т. +380636875693

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду


Директор Центру – канд. іст. наук Демочко Г.Л., науковий консультант – д-р іст. наук проф. Робак І.Ю.


Центр медичного краєзнавства Харківського національного медичного університету створений при кафедрі суспільних наук ХНМУ як науковий структурний підрозділ університету наказом ректора університету і об’єднує дослідників медичного краєзнавства м. Харкова.Повна офіційна назва Центру:

– українською мовою – «Центр медичного краєзнавства імені професора В.Д. Отамановського Харківського національного медичного університету»;

– англійською мовою – «Prof. V.D. Otamanovsky Centre for Medical Local Study of KhNMU».


Метою діяльності Центру є організація, координація, наукове і методичне керівництво, контроль за проведенням наукових досліджень з медичного краєзнавства м. Харкова, а також популяризація їх результатів.Головні завдання Центру:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • проведення наукових досліджень у галузі медичного краєзнавства;
 • пропаганда та розповсюдження знань з медичного краєзнавства м. Харкова;
 • запровадження медико-краєзнавчої складової в процесі підготовки майбутніх медиків з метою покращання їх національно-патріотичного виховання, зокрема почуття гордості за свій рідний край;
 • теоретична і методична допомога науково-педагогічним працівникам у викладанні курсу «Краєзнавство»;
 • теоретична і методична допомога музейним і бібліотечним працівникам;
 • співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями різноманітних сфер діяльності;
 • координації зусиль у площині медичного краєзнавства з різними науковими та освітніми організаціями та установами.Розв’язання головних завдань Центру реалізується за основними напрямами роботи, зокрема:

 • збирання матеріалів з медичного краєзнавства, їх узагальнення і оприлюднення результатів наукових розвідок;
 • виконання дисертаційних досліджень з тематики історико-медичного краєзнавства;
 • створення інформаційних ресурсів з проблем медичного краєзнавства і  поширення через них медико-краєзнавчих знань;
 • зосередження громадської уваги через засоби масової інформації на питаннях медичного краєзнавства Харкова;
 • організація та проведення наукових конференцій, теоретичних семінарів, «круглих столів», читань, презентацій, дискусій, конкурсів студентських наукових робіт, екскурсій тощо;
 • підготовка підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо;
 • участь у реалізації проектів з підготовки енциклопедичної та довідкової літератури, путівників, ювілейних збірок, календарів пам’ятних дат тощо.


У своїй діяльності Центр підпорядковується проректорові ХНМУ з наукової роботи.


Управління Центром здійснює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади ректором університету за поданням проректора з наукової роботи.


Наукове керівництво дослідженнями Центру покладається на наукового консультанта, який  призначається наказом ректора університету.