Інформація про офіційний захист Бобро В.В. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

БОБРО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ


Тема: "ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ПСЕВДОКІСТ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ТА ЇХ УСКЛАДНЕНЬ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ “Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України”, директор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Офіційні опоненти:

     

    Захист дисертації відбудеться 26 листопада 2015 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4; тел. 707-73-27

    Дисертація