Інформація про офіційний захист Мішеніна К.В. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

МІШЕНІНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА


Тема: "КАТЕТЕР-КЕРОВАНИЙ ТРОМБОЛІЗИС У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІЛІОФЕМОРАЛЬНИЙ ВЕНОЗНИЙ ТРОМБОЗ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.

Офіційні опоненти:Захист дисертації відбудеться 31 березня 2016 р. о 1330 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університеті(61022, м. Харків, проспект Науки,4; тел.707-73-27).

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента Ляховського В.І.
Відгук офіційного опонента Тамм Т.І.