Інформація про офіційний захист Брек О.О. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.03 – хірургія

Брек Остап Орестович


Тема: "КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБІВ ПЛАСТИКИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Шевченко Ростислав Станіславович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної хірургії № 1


Офіційні опоненти:


   Захист дисертації відбудеться 22 грудня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 при Харківському національному медичному університетіза адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4; тел. 707-73-27


   Автореферат

   Дисертація
   Відгук офіційного опонента Тамм Т.І.
   Відгук офіційного опонента Лихмана В.М.