Інформація про офіційний захист Ганчева О.В. (акушерство та гінекологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.01 – акушерство та гінекологія

ГАНЧЕВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Тема: "Клініко-лабораторна оцінка перебігу вагітності та профілактика ускладнень у жінок, хворих на пієлонефрит"

Науковий керівник:
доктор медичних наук, професор Паращук Юрій Степанович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології №2


Офіційні опоненти:

 

Захист дисертації відбудеться 30 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4; т. 707-73-27.

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента Щербакова А.Ю.
Відгук офіційного опонента Жабченко І.А.
Відгук офіційного опонента Медведєва М.В.