Інформація про офіційний захист Стецишин Р.В. (урологія) Друк
На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.01.06 – урологія

Стецишин Роман Васильович


Тема: "ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ ПРИ СКЛАДНИХ КАМЕНЯХ СЕЧОВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МАЛОІНВАЗИВНИХ МЕТОДІВ" (клініко-експериментальне дослідження)


Науковий консультант: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Лісовий Володимир Миколайович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології


Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Люлько Олексій Олексійович, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри урології
  • доктор медичних наук, Сагалевич Андрій Ігорович, Національна академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, доцент кафедри урології

Захист дисертації відбудеться 29 червня 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.

Автореферат
Дисертація
Відгук офіційного опонента Саричева Л.П.
Відгук офіційного опонента Люлька О.О.
Відгук офіційного опонента Сагалевича А.І.
Відгук офіційного опонента Федорука О.С.