Інформація про офіційний захист Смачило Р.М. (хірургія) Друк
На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.01.03 – хірургія

СМАЧИЛО РОСТИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ


Тема: "КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ТАКТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЖОВЧНИХ НОРИЦЬ"


Науковий консультант: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор; Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1

 

Офіційні опоненти:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • доктор медичних наук, професор Березницький Яків Соломонович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри хірургії №1;
 • доктор медичних наук, професор Хомяк Ігор Васильович, ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України, головний науковий співробітник відділу хірургії підшлункової залози та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток;
 • доктор медичних наук, професор Хворостов Євген Дмитрович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна МОН України, завідувач кафедри хірургічних хвороб.


Захист відбудеться 11 січня 2018 року о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Березницького Я.С.

Відгук офіційного опонента Хомяка І.В.

Відгук офіційного опонента Хворостова Є.Д.