Інформація про офіційний захист Дубініна Г.М. (урологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.06 - урологія

Дубініна Ганна Миколаївна


Тема: "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ВПЕРШЕ ВИЯВЛЕНИМ ДИСЕМІНОВАНИМ І ПОШИРЕНИМ РАКОМ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМБІНОВАНОЇ ХІМІОГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НА ОСНОВІ МІТОКСАНТРОНУ"


Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Лісовий Володимир Миколайович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 25 січня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Ухаль О.М.

Відгук офіційного опонента Саричева Л.П.