Інформація про офіційний захист Мицик Ю.О. (урологія) Друк

На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.01.06 - урологія

Мицик Юліан Олегович


Тема: "ЗАСТОСУВАННЯ ПРОМЕНЕВИХ ТА МОЛЕКУЛЯРНИХ БІОМАРКЕРІВ У ДІАГНОСТИЦІ, ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННІ ВИЖИВАНОСТІ У ХВОРИХ ІЗ РАКОМ НИРКИ"


Науковий консультант: доктор медичних наук, професор Борис Юрій Богданович, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри урології факультету післядипломної освіти


Офіційні опоненти:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • доктор медичних наук, професор Гарагатий Ігор Анатолійович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри урології, нефрології і андрології
 • доктор медичних наук, професор Саричев Леонід Петрович, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України,  завідувач кафедри урології з судовою медициною
 • доктор медичних наук, професор Зайцев Валерій Іванович, ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України, професор кафедри урології та нейрохірургії


Захист відбудеться 11 жовтня 2018 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Гарагатого І.А.

Відгук офіційного опонента Саричева Л.П.

Відгук офіційного опонента Зайцева В.І.