Інформація про офіційний захист Левченко Д.А. (урологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.06 - урологія

Левченко Дмитро Анатолійович


Тема: "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА НЕФРОЛІТІАЗ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МІКРО- ТА УЛЬТРА-МІНІПЕРКУТАННОЇ НЕФРОЛІТОТРИПСІЇ"


Науковий керівник: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Лісовий Володимир Миколайович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, ректор, завідувач кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 7 лютого 2019 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.01 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Борисова О.В.

Відгук офіційного опонента Бачуріна Г.В.