Інформація про офіційний захист Лазирський В.О. (хірургія) Друк

На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук

14.01.03 – хірургія

ЛАЗИРСЬКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ


Тема: "КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІСЛЯ КОМБІНОВАНОЇ ГАСТРЕКТОМІЇ"


Науковий консультант: член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Бойко Валерій Володимирович, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України», директор; Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри хірургії №1.


Офіційні опоненти:


  • 2011 bmw 5 series
  • Hetai 3d porn
  • Meds online
  • Loan brokers
  • Essay writing service
  • Geek dating
  • Betting guide
  • Uk casino no deposit bonus
  • Hotels in orlando florida
  • Low carb weight loss
  • Cat food brands
  • Webcam free
  • член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Ничитайло Михайло Юхимович, ДУ «Національний Інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України», головний науковий співробітник відділення хірургії підшлункової залози, реконструктивної хірургії жовчовивідних проток і лапароскопічної хірургії;
  • доктор медичних наук, професор Березницький Яків Соломонович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», завідувач кафедри хірургії №1;
  • доктор медичних наук, професор Кондратенко Петро Геннадійович, Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Краматорськ, ректор, професор кафедри хірургії, ендоскопії і реконструктивно-відновної хірургії.


   Захист відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.01 у Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


   Автореферат

   Дисертація
   Відгук офіційного опонента Ничитайла М.Ю.
   Відгук офіційного опонента Березницького Я.С.