Інформація про офіційний захист Кашаба М.А. (стоматологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.22 – стоматологія

КАШАБА МАРИНА АНАТОЛІЇВНА


Тема: "КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА ПРИ ВІБРАЦІЙНІЙ ХВОРОБІ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Соколова Ірина Іванівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри стоматології


Офіційні опоненти:


   Захист дисертації відбудеться 26 квітня 2016 р. о 1000 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4; тел. (057) 707-73-07.


   Автореферат
   Дисертація
   Відгук офіційного опронента Петрушанко Т.О.
   Відгук офіційного опронента Волосовець Т.М.