Інформація про офіційний захист Бібікова В.М. (патологічна фізіологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Спеціальність 14.03.04 – патологічна фізіологія

БІБІКОВА ВІКТОРІЯ МИКОЛАЇВНА


Тема: "ПАТОГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В КОРІ ВЕЛИКИХ ПІВКУЛЬ ТА ПІДКІРКОВИХ УТВОРЕННЯХ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ПРИ ПЕРВИННОМУ ТА ПОВТОРНОМУ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТАХ В ЕКСПЕРИМЕНТІ"


Науковий керівник

доктор медичних наук, професор Колдунов Віктор Володимирович, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро, в.о. завідувача кафедри патологічної фізіології.

 
Офіційні опоненти:


    Захист дисертації відбудеться 1 березня 2017 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


    Автореферат

    Дисертація

    Відгук офіційного опонента Вастьянова Р.С.

    Відгук офіційного опонента Зябліцева С.В.