Інформація про офіційний захист Смірнов А.С. (патологічна фізіологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.04 – патологічна фізіологія

СМІРНОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ


Тема: "МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ШЛУНКА ЗА УМОВ ТРИВАЛОЇ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ТВАРИН ЕПІХЛОРГІДРИНУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор НІКОЛАЄВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА Харківський національний медичний університет, МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології ім. Д.О. Альперна.


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 28 лютого 2018 року об 1100 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, МОЗ України, за адресою: 61022, м. Харків, просп. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Кононенко Н.М.

Відгук офіційного опонента Савицького І.В.