Інформація про офіційний захист Богданов О.В. (патологічна фізіологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.04 – патологічна фізіологія

БОГДАНОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ


Тема: "РОЛЬ КОМПОНЕНТІВ СИСТЕМИ ОКСИДУ АЗОТУ У ПАТОГЕНЕЗІ УШКОДЖЕННЯ ПАРОДОНТА ЩУРІВ ЗА УМОВ СПОЛУЧЕНОГО НАДЛИШКОВОГО НАДХОДЖЕННЯ НІТРАТУ ТА ФТОРИДУ НАТРІЮ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Костенко Віталій Олександрович, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України (м. Полтава), завідувач кафедри патофізіології.


Офіційні опоненти:




Захист відбудеться 4 квітня 2018 р. об 1100 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті, МОЗ України, за адресою: 61022, м. Харків, просп. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Шевченка О.М.

Відгук офіційного опонента Березнякової А.І.