Інформація про офіційний захист Варивода О.Ю. (патологічна анатомія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.03.02 – патологічна анатомія

Варивода Олена Юріївна


Тема: "ПОЛІПОЗНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТОВСТОЇ КИШКИ: КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Поспішіль Юрій Олексійович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицини


Офіційні опоненти:

 

Захист відбудеться 26 червня 2019 р. о 1330 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.03 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, пр. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Дядик О.О.

Відгук офіційного опонента Захарцевої Л.М.