Інформація про офіційний захист Давиденко О.В. (педіатрія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.10 — педіатрія

ДАВИДЕНКО ОЛЕНА ВЯЧЕСЛАВІВНА


Тема: "ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА ПРОГНОЗУ ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ З НАСЛІДКАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ  ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Клименко Вікторія Анатоліївна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики педіатрії № 2


Офіційні опоненти:


   Захист дисертації відбудеться 17 червня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харків, проспект Науки, 4.

   Автореферат

   Дисертація

   Відгук офіційного опонента Резніченка Ю.Г.

   Відгук офіційного опонента Уманець Т.Р.