Інформація про офіційний захист Пивоваров О.В. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ПИВОВАРОВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ


Тема: "Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ЖУРАВЛЬОВА Лариса Володимирівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3.


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 24 листопада 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Опаріна О.А.

Відгук офіційного опонента Рудика Ю.С.