Інформація про офіційний захист Терешкін К.І. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ТЕРЕШКІН КОСТЯНТИН ІГОРОВИЧ


Тема: "ПРОГНОСТИЧНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АПЕЛІНУ-13 ТА ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ LCT, FDPS ТА VDR В РОЗВИТКУ ОСТЕОАРТРОЗА НА ТЛІ ОЖИРІННЯ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ПАСІЄШВІЛІ Людмила Михайлівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної практики-сімейної медицини та внутрішніх хвороб.


Офіційні опоненти:

   

  Захист відбудеться 24 листопада 2017 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


  Автореферат

  Дисертація

  Відгук офіційного опонента Синяченка О.В.

  Відгук оіфційного опонента Кузьміної Г.П.