Інформація про офіційний захист Асоян І.М. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

Асоян Ірина Миколаївна


Тема: "ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ СЕРЦЕВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, АСОЦІЙОВАНОЇ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ, НА ПІДСТАВІ ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАПАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ НА РОЗВИТОК ДИСИНХРОНІЇ СЕРЦЯ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор БІЛЬЧЕНКО Олександр Вікторович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики - сімейної медицини


Офіційні опоненти:

 

Захист дисертації відбудеться 27 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Пасієшвілі Л.М.

Відгук офіційного опонента Серика С.А.