Інформація про офіційний захист Іванченко С.В. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

ІВАНЧЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА


Тема: "РОЛЬ ХЕМЕРИНУ, НЕСФАТИНУ-1 В КЛІНІЧНОМУ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ З ОЖИРІННЯМ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, КОВАЛЬОВА Ольга Миколаївна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №1, основ біоетики та біобезпеки.

 

Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 27 квітня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Опаріна О.А.

Відгук офіційного опонента Серіка С.А.