Інформація про офіційний захист Нікіфорова Я.В. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 - внутрішні хвороби

НІКІФОРОВА ЯНА ВАСИЛІВНА


Тема: "КОРЕКЦІЯ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ З ОЖИРІННЯМ ТА ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, ФАДЄЄНКО Галина Дмитрівна, ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», директор, завідувач відділом вивчення захворювань органів травлення та їх коморбідності з неінфекційними захворюваннями


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 15 червня 2018 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Звягінцевої Т.Д.

Відгук офіційного опонента Журавльової Л.В.