Інформація про офіційний захист Борзова-Коссе С.І. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

БОРЗОВА-КОССЕ СОФ'Я ІГОРІВНА


Тема: "РОЛЬ ТРОМБОСПОНДИНУ-2 І ОСТЕОПОНТИНУ В РЕМОДЕЛЮВАННІ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА І ОЖИРІННЯ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кравчун Павло Григорович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, клінічної імунології та алергології імені академіка Л.Т. Малої

 

Офіційні опоненти:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • доктор медичних наук, старший науковий співробітник, Копиця Микола Павлович, ДУ «Нацiональний iнститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України», завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів;
 • доктор медичних наук, професор Казаков Юрій Михайлович, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини з доглядом за хворими, загальної практики (сімейної медицини).Захист відбудеться 15 червня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Копиці М.П.

Відгук офіційного опонента Казакова Ю.М.