Інформація про офіційний захист Бутова Т.С. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 – внутрішні хвороби

БУТОВА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА


Тема: "ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ У ПОСТМЕНОПАУЗІ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНІВ ESR1 І AR"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ЖУРАВЛЬОВА Лариса Володимирівна, Харківський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 та ендокринології.


Офіційні опоненти:Захист відбудеться 27 червня 2018 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Хухліної О.С.

Відгук офіційного опонента Коваля С.М.