Інформація про офіційний захист Узун Д.Ю. (кардіологія) Друк


На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія

УЗУН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ


Тема: "КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ПОСТІМПЛАНТАЦІЙНОЇ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, доцент Такташов Гемадій Саїтович, Донецький національний медичний університет (м. Лиман), завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2.


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 26 червня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Князькової І.І.

Відгук офіційного опонента Коржа О.М.