Інформація про офіційний захист Починська М.В. (кардіологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія

ПОЧИНСЬКА МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА


Тема: "ЗНАЧЕННЯ КЛАСІВ ПУЛЬСОВОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ В МЕДИКАМЕНТОЗНОМУ КОНТРОЛІ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ІМПЛАНТОВАНИМИ ЕЛЕКТРОКАРДІОСТИМУЛЯТОРАМИ ТА КАРДІОРЕСИНХРОНІЗУЮЧОЮ ТЕРАПІЄЮ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Яблучанський Микола Іванович, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету


Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор НІКОНОВ Вадим Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф


Захист відбудеться 28 грудня 2018 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Кравчуна П.Г.

Відгук офіційного опонента Ніконова В.В.