Інформація про офіційний захист Гільова Я.В. (кардіологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.11 – кардіологія

ГІЛЬОВА ЯРОСЛАВА ВІКТОРІВНА


Тема: "ПРОГНОСТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ КАРДІАЛЬНОГО ФАКТОРА ФІБРОЗУ СУПРЕСОРА ТУМОРОГЕНЕЗУ 2 У ХВОРИХ З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА"


Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий cпівробітник КОПИЦЯ Микола Павлович, ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», завідувач відділу профілактики та лікування невідкладних станів.


Офіційні опоненти:


 

Захист відбудеться 18 жовтня 2019 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Кравчуна П.Г.

Відгук офіційного опонента Ніконова В.В.