Інформація про офіційний захист Тонкіх Д.О. (внутрішні хвороби) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.01.02 - внутрішні хвороби

ТОНКІХ ДАР'Я ОЛЕКСАНДРІВНА


Тема: "РОЛЬ АДИПОКІНІВ У ФОРМУВАННІ МОТОРНО-СЕКРЕТОРНИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНІЙ РЕФЛЮКСНІЙ ХВОРОБІ ІЗ СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор ОПАРІН Олексій Анатолійович, Харківська медична академія післядипломної освіти, завідувач кафедри терапії, ревматології та клінічної фармакології


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 25 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.04 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, проспект Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Рудика Ю.С.

Відгук офіційного опонента Фадєєнко Г.Д.

Відгук офіційного опонента Ніколенка Є.Я.