Інформація про офіційний захист Кривенко Є.М. (соціальна медицина) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.03 – соціальна медицина

КРИВЕНКО ЄВГЕНIЙ МИКОЛАЙОВИЧ


Тема: "МЕДИКО-СОЦIАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛI УПРАВЛIНСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я РЕГIОНАЛЬНОГО РIВНЯ НА ОСНОВI ЇЇ IНФОРМАТИЗАЦIЇ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Слабкий Геннадiй Олексiйович, Ужгородський нацiональний унiверситет, кафедра громадського здоров’я, завiдувач кафедри

Офіційні опоненти:

 • 2011 bmw 5 series
 • Hetai 3d porn
 • Meds online
 • Loan brokers
 • Essay writing service
 • Geek dating
 • Betting guide
 • Uk casino no deposit bonus
 • Hotels in orlando florida
 • Low carb weight loss
 • Cat food brands
 • Webcam free
 • доктор медичних наук, професор Грузєва Тетяна Степанiвна, Нацiональний медичний унiверситет iменi О.О. Богомольця, кафедра органiзацiї охорони здоров’я та соцiальної медицини, завiдувач кафедри
 • доктор медичних наук, професор Голованова Iрина Анатолiївна, ВДНЗ України «Українська медична стоматологiчна академiя», кафедра соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров’я з бiостатистикою та медичним правознавством, завiдувач кафедри


Захист дисертації відбудеться 29 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, Харків, пр. Леніна, 4.


Автореферат

Дисертація
Відгук офіційного опонента Грузєвої Т.С.
Відгук офіційного опонента Голованової I.А.