Інформація про офіційний захист Москвяк-Лесняк Д.Є. (соціальна медицина) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.03 – соціальна медицина

МОСКВЯК-ЛЕСНЯК ДЗВЕНИСЛАВА ЄВГЕНІВНА


Тема: "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОЇ МОДЕЛІ МЕДИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ [С.50] СЕРЕД ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ УКРАЇНИ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Рудень Василь Володимирович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, завідувач кафедри соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я


Офіційні опоненти:

   

  Захист дисертації відбудеться 26 квітня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, Харків, пр. Леніна, 4, корпус «А», кафедра соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я, конференційна зала.


  Автореферат

  Дисертація
  Відгук офіційного опонента Галічевої Н.О.
  Відгук офіційного опонента Гойди Н.Г.