Інформація про офіційний захист Михайленко В.Л. (гігієна та професійна патологія) Друк
На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.01 - гігієна та професійна патологія

МИХАЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ


Тема: "Гігієнічна оцінка впливу екологічних факторів довкілля на здоров'я дітей сільської місцевості півдня України"


Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор Бабієнко Володимир Володимирович, Одеський національний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри гігієни та медичної екології


Офіційні опоненти:


    Захист дисертації відбудеться 27 квітня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, Харків, пр. Науки, 4.


    Автореферат

    Дисертація
    Відгук офіційного опонента Жукова В.І.
    Відгук офіційного опонента Іванько О.М.