Інформація про офіційний захист Безугла О.Р. (соціальна медицина) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.03 – соціальна медицина

БЕЗУГЛА  ОЛЬГА  РАДІОНІВНА


Тема: "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ УДОСКОНАЛЕНОЇ МОДЕЛІ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Очередько Олександр Миколайович, Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я, завідувач кафедри.


Офіційні опоненти:


Захист дисертації відбудеться 01 грудня 2016 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022, м. Харкiв, пр. Науки, 4.


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Ковальової О.М.

Відгук офіційного опонента Коропа О.А.