Інформація про офіційний захист Хорош М.В. (соціальна медицина) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора філософії)

14.02.03 – соціальна медицина

ХОРОШ МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ


Тема: "МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РАННЬОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПЕРВИННОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ ЯК СКЛАДОВОЇ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРВИННОМУ РІВНІ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Голованова Ірина Анатоліївна, ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, кафедра соціальної медицини, організації та управління охороною здоров’я з біостатистикою, завідувач кафедри.


Офіційні опоненти:


    Захист відбудеться 31 жовтня 2017 р. о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті за адресою: 61022,  м. Харків, пр. Науки, 4.


    Автореферат

    Дисертація

    Відгук офіційного опонента Лехан В.М.

    Відгук офіційного опонента Слабкого Г.О.