Інформація про офіційний захист Сасіна О.С. (гігієна та професійна патологія) Друк

 На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

САСІНА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА


Тема: "ПСИХОГІГІЄНА НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ"


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, КОРОБЧАНСЬКИЙ Володимир Олексійович, Харківський національний медичний університет МОЗ України, директор НДІ гігієни праці та професійних захворювань, професор кафедри гігієни та екології №1


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 19 червня 2019 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Івахно О.П.

Відгук офіційного опонента Шафрана Л.М.