Інформація про офіційний захист Яськів Г.І. (гігієна та професійна патологія) Друк

На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

14.02.01 – гігієна та професійна патологія

ЯСЬКІВ ГАННА ІГОРІВНА


Тема: «ОЦІНКА ДИСБІОТИЧНОЇ ТА ІМУНОСЕНСИБІЛІЗУЮЧОЇ ДІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ГРУПИ ХІНОЛОНІВ ПРИ ЇХ ГІГІЄНІЧНІЙ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ НА ПРИКЛАДІ НІТРОКСОЛІНУ»


Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кузьмінов Борис Павлович, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, директор НДІ епідеміології та гігієни, професор кафедри гігієни та профілактичної токсикології


Офіційні опоненти:


Захист відбудеться 18 червня 2019 року о 1000 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.06 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Науки, 4).


Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Завгороднього І.В.

Відгук офіційного опонента Шафрана Л.М.